Zdrava farma logo

Zdrava i prirodna hrana

Dobro došli na Zdravu farmu

Farma Live

Zdrava i prirodna hrana

Proizvodi od naših svinja sušeni u Njegušima

Farma Live

Zdrava i prirodna hrana

Dobro došli na Zdravu farmu

Farma Live

Zdrava farma

Proizvodi na stari tradicionalan način

Divider leaf

U srcu Srbije, u plodnoj aluvijalnoj ravni Šumadije, gde su naši preci vekovima unazad obrađivali plodno tle pokraj naše najveće reke i gajili autohtone vrste svinja, ovaca i koza, odlučili smo da nastavimo njihovim koracima, zaboravljenim putem tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. Na Zdravoj Farmi obezbeđeni su uslovi za rast i razvoj domaćih rasa svinja, moravki i resavki, kao i ovaca, koza i kokoški koje se slobodno kreću našom farmom.

Delatnost

Naši proizvodi

Divider leaf